Spacja - Stępnikowski K. Stępnikowski Ł.- Radom - Kasy Fiskalne, Drukarki, Programy, Akcesoria 
Strona GlównaOfertaPoradnikO FirmieKontakt

Czwartek, 16 Lipiec 2020

   
     Jak uzyskać kwotę odliczenia za zakup urządzenia fiskalnego
     Kto musi mieć urządzenie fiskalne
     Ulotka Dla Podatników


Od 1 stycznia 2013 limit obrotu uprawniający do zwolnienia podmiotowego został obniżony do 20 000 zł i tym samym zrównał się z limitem dla podatników rozpoczynających działalność.
Progi wejścia w urządzenie fiskalne:
• 20 000 zł obrotu w poprzednim roku podatkowym
• 20 000 zł obrotu dla rozpoczynających działalność w bieżącym roku podatkowym, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności
Podatnicy chcący sprzedawać następujące produkty:
• alkohole, papierosy, części elektroniczne, części motoryzacyjne, paliwa
są zobowiązani do wprowadzenia urządzenia przed pierwszą ich sprzedażą!


Czynności zwalniające z obowiązku ewidencjonowania:
• W przypadku podatników rozpoczynających w pierwszej połowie 2013r.(w drugiej połowie 2013r.) albo pierwszej połowie 2014r.(w drugiej połowie 2014r.) usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy łącznym spełnieniu warunków:
> każde świadczenie usługi udokumentowane fakturą
> liczba wszystkich usług w poprzednim roku podatkowym mniejsza niż 50(25), liczba odbiorców tych usług mniejsza niż 20(10)
• zapłata za wszystkie usługi dokonywana w całości przelewem o tytule jednoznacznie wskazującym na transakcję, której dotyczy zapłata


Z dotychczasowych zwolnień o charakterze przedmiotowym w zakresie sprzedaży
w rozporządzeniu nie przewidziano następujących usług:
• usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0);
• usług szkół tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0);
• usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).


Zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowyc, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł


Termin rozpoczęcia ewidencjonowania – jak wynika z § 5 nowego rozporządzenia, utrzymano zasadę, że podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył obowiązujący limit obrotów w kwocie 20 000 zł. Dotyczy to zarówno podatników kontynuujących,jak i rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego. Podatnicy, którzy przekroczyli limit 20 000 zł obrotu w 2012 r. powinni rozpocząć ewidencjonowanie obrotu na kasach nie później niż 1 marca 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów