Spacja - Stępnikowski K. Stępnikowski Ł.- Radom - Kasy Fiskalne, Drukarki, Programy, Akcesoria 
Strona GlównaOfertaPoradnikO FirmieKontakt

Środa, 21 Padźiernik 2020

   
     Jak uzyskać kwotę odliczenia za zakup urządzenia fiskalnego
     Kto musi mieć urządzenie fiskalne
     Ulotka Dla Podatników
Podatnicy zobowiązani do wymiany urządzeń na kasy on-line
- Do 1 stycznia 2020 roku - przedsiębiorcy:
•świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
•wulkanizacja w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
•sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy oraz gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.
- Do 1 stycznia 2021 roku - przedsiębiorcy:
•świadczący stałe lub sezonowe usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne
•usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
•sprzedaż paliwa stałego
- Do 1 lipca 2021 roku - przedsiębiorcy:
•świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.
Do roku 2023 będą w sprzedaży kasy z kopią elektroniczą, jednakże dla nowych podatników ulga będzie przysługiwać tylko do kas on-line

Od 1 stycznia 2013 limit obrotu uprawniający do zwolnienia podmiotowego został obniżony do 20 000 zł i tym samym zrównał się z limitem dla podatników rozpoczynających działalność.
Progi wejścia w urządzenie fiskalne:
• 20 000 zł obrotu w poprzednim roku podatkowym
• 20 000 zł obrotu dla rozpoczynających działalność w bieżącym roku podatkowym, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności
Podatnicy chcący sprzedawać następujące produkty:
• alkohole, papierosy, części elektroniczne, części motoryzacyjne, paliwa
są zobowiązani do wprowadzenia urządzenia przed pierwszą ich sprzedażą!


Czynności zwalniające z obowiązku ewidencjonowania:
• W przypadku podatników rozpoczynających w pierwszej połowie 2013r.(w drugiej połowie 2013r.) albo pierwszej połowie 2014r.(w drugiej połowie 2014r.) usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy łącznym spełnieniu warunków:
> każde świadczenie usługi udokumentowane fakturą
> liczba wszystkich usług w poprzednim roku podatkowym mniejsza niż 50(25), liczba odbiorców tych usług mniejsza niż 20(10)
• zapłata za wszystkie usługi dokonywana w całości przelewem o tytule jednoznacznie wskazującym na transakcję, której dotyczy zapłata


Z dotychczasowych zwolnień o charakterze przedmiotowym w zakresie sprzedaży
w rozporządzeniu nie przewidziano następujących usług:
• usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0);
• usług szkół tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0);
• usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).


Zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowyc, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł


Termin rozpoczęcia ewidencjonowania – jak wynika z § 5 nowego rozporządzenia, utrzymano zasadę, że podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył obowiązujący limit obrotów w kwocie 20 000 zł. Dotyczy to zarówno podatników kontynuujących,jak i rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego. Podatnicy, którzy przekroczyli limit 20 000 zł obrotu w 2012 r. powinni rozpocząć ewidencjonowanie obrotu na kasach nie później niż 1 marca 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów